🎭فراخوان نهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان منتشر شد 🎭 🎭فراخوان نهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان منتشر شد 🎭
🎭فراخوان نهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان منتشر شد 🎭
رییس شورای شهر لاهیجان: کاظمی برای حل مشکل جزیره،زحمت زیادی کشیده است و به زودی حکم صادر می شود / انصافا شهردار در پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان و کارگران شهرداری موفق و با برنامه عمل کرده است رییس شورای شهر لاهیجان: کاظمی برای حل مشکل جزیره،زحمت زیادی کشیده است و به زودی حکم صادر می شود / انصافا شهردار در پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان و کارگران شهرداری موفق و با برنامه عمل کرده است
رییس شورای شهر لاهیجان: کاظمی برای حل مشکل جزیره،زحمت زیادی کشیده است و به زودی حکم صادر می شود / انصافا شهردار در پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان و کارگران شهرداری موفق و با برنامه عمل کرده است
رضا نصرتی : تأکید بر رفع خطر رانش حاشیه رودخانه شهر رضا نصرتی : تأکید بر رفع خطر رانش حاشیه رودخانه شهر
رضا نصرتی : تأکید بر رفع خطر رانش حاشیه رودخانه شهر
💯حجت طیران : تأکید بر تعیین تکلیف بازار روز شماره ۴ 💯حجت طیران : تأکید بر تعیین تکلیف بازار روز شماره ۴
💯حجت طیران : تأکید بر تعیین تکلیف بازار روز شماره ۴
تجلیل مسعود کاظمی شهردار لاهیجان ازاعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا تجلیل مسعود کاظمی شهردار لاهیجان ازاعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا
تجلیل مسعود کاظمی شهردار لاهیجان ازاعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا

انتشار: شهر سبز نو