آخرین خبرها
بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، جلسه شورای شهر با حضور شهردار لاهیجان و مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان  برگزار شد بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، جلسه شورای شهر با حضور شهردار لاهیجان و مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان برگزار شد
بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، جلسه شورای شهر با حضور شهردار لاهیجان و مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان برگزار شد
فرشید فقیه شجاعی : وضع موجود ساختمان های نوساز در مناطق بافت تاریخی ، با ضوابط بافت میراثی مطابقت ندارند فرشید فقیه شجاعی : وضع موجود ساختمان های نوساز در مناطق بافت تاریخی ، با ضوابط بافت میراثی مطابقت ندارند
فرشید فقیه شجاعی : وضع موجود ساختمان های نوساز در مناطق بافت تاریخی ، با ضوابط بافت میراثی مطابقت ندارند
مجموعه شهرداری و مدیریت شهری لاهیجان نشان دادند که برای مدیریت پسماند شهرستان برنامه دارند مجموعه شهرداری و مدیریت شهری لاهیجان نشان دادند که برای مدیریت پسماند شهرستان برنامه دارند
مجموعه شهرداری و مدیریت شهری لاهیجان نشان دادند که برای مدیریت پسماند شهرستان برنامه دارند
جواد نجار تمیزکار :جامعه ای که امنیت نداشته باشد یقیناً نمی تواند جامعه شادی باشد جواد نجار تمیزکار :جامعه ای که امنیت نداشته باشد یقیناً نمی تواند جامعه شادی باشد
جواد نجار تمیزکار :جامعه ای که امنیت نداشته باشد یقیناً نمی تواند جامعه شادی باشد
رضا نصرتی: تأکید بر حفظ تعامل و همکاری نیروی انتظامی با مدیریت شهری رضا نصرتی: تأکید بر حفظ تعامل و همکاری نیروی انتظامی با مدیریت شهری
رضا نصرتی: تأکید بر حفظ تعامل و همکاری نیروی انتظامی با مدیریت شهری

انتشار: شهر سبز نو