پوریاسری : کانال‌های بی‌هویت به‌دنبال تخریب مدیران شهری هستند پوریاسری : کانال‌های بی‌هویت به‌دنبال تخریب مدیران شهری هستند
پوریاسری : کانال‌های بی‌هویت به‌دنبال تخریب مدیران شهری هستند
فرشید فقیه شجاعی نائب رئیس شورای شهر لاهیجان  : تأکید بر ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری فرشید فقیه شجاعی نائب رئیس شورای شهر لاهیجان : تأکید بر ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری
فرشید فقیه شجاعی نائب رئیس شورای شهر لاهیجان : تأکید بر ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری
جواد نجار تمیزکار رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان:   همه شهروندان و اصحاب رسانه می توانند به عنوان مستمع در جلسات علنی شورا شرکت کنند جواد نجار تمیزکار رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان: همه شهروندان و اصحاب رسانه می توانند به عنوان مستمع در جلسات علنی شورا شرکت کنند
جواد نجار تمیزکار رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان: همه شهروندان و اصحاب رسانه می توانند به عنوان مستمع در جلسات علنی شورا شرکت کنند
جشنواره تئاتر خیابانی فرصتی برای فرهنگ و اقتصاد لاهیجان است جشنواره تئاتر خیابانی فرصتی برای فرهنگ و اقتصاد لاهیجان است
جشنواره تئاتر خیابانی فرصتی برای فرهنگ و اقتصاد لاهیجان است
حجت طیران :  نخبگان سرمایه های ملی و آینده سازان جامعه هستند حجت طیران : نخبگان سرمایه های ملی و آینده سازان جامعه هستند
حجت طیران : نخبگان سرمایه های ملی و آینده سازان جامعه هستند

انتشار: شهر سبز نو