آخرین خبرها
به مناسبت دوازدهم اردیبهشت ،گرامیداشت مقام معلم و استاد ، از جواد نجار تمیزکار  عضو شورای شهر لاهیجان تجلیل شد به مناسبت دوازدهم اردیبهشت ،گرامیداشت مقام معلم و استاد ، از جواد نجار تمیزکار عضو شورای شهر لاهیجان تجلیل شد
به مناسبت دوازدهم اردیبهشت ،گرامیداشت مقام معلم و استاد ، از جواد نجار تمیزکار عضو شورای شهر لاهیجان تجلیل شد
پیام نوروزی مدیریت شهری لاهیجان در آستانه آغاز سال ۱۳۹۸ پیام نوروزی مدیریت شهری لاهیجان در آستانه آغاز سال ۱۳۹۸
پیام نوروزی مدیریت شهری لاهیجان در آستانه آغاز سال ۱۳۹۸
تجلیل فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین و پرسنل شهرداری از دکتر کاظمی شهردار لاهیجان به مناسبت بزرگداشت ۲۵ اسفند روز شهردار تجلیل فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین و پرسنل شهرداری از دکتر کاظمی شهردار لاهیجان به مناسبت بزرگداشت ۲۵ اسفند روز شهردار
تجلیل فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین و پرسنل شهرداری از دکتر کاظمی شهردار لاهیجان به مناسبت بزرگداشت ۲۵ اسفند روز شهردار
جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد
جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد
سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد
سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد

انتشار: شهر سبز نو