تجلیل مسعود کاظمی شهردار لاهیجان ازاعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا تجلیل مسعود کاظمی شهردار لاهیجان ازاعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا
تجلیل مسعود کاظمی شهردار لاهیجان ازاعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا
دیدار دوتن از اعضای ادوار گذشته شورا با اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت روز شوراها دیدار دوتن از اعضای ادوار گذشته شورا با اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت روز شوراها
دیدار دوتن از اعضای ادوار گذشته شورا با اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت روز شوراها
دیداراعضای شورای شهر لاهیجان با حجت الاسلام صدیق امام جمعه لاهیجان بمناسبت روز شورها دیداراعضای شورای شهر لاهیجان با حجت الاسلام صدیق امام جمعه لاهیجان بمناسبت روز شورها
دیداراعضای شورای شهر لاهیجان با حجت الاسلام صدیق امام جمعه لاهیجان بمناسبت روز شورها
گلباران مزار شهدا توسط اعضای شورای شهر لاهیجان بمناسبت روز شوراها گلباران مزار شهدا توسط اعضای شورای شهر لاهیجان بمناسبت روز شوراها
گلباران مزار شهدا توسط اعضای شورای شهر لاهیجان بمناسبت روز شوراها
پیام شورای اسلامی شهر لاهیجان بمناسبت روز شوراها پیام شورای اسلامی شهر لاهیجان بمناسبت روز شوراها
پیام شورای اسلامی شهر لاهیجان بمناسبت روز شوراها

انتشار: شهر سبز نو