اعضای کمیسیون های چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در سال۹۴

عنوان کميسيون ها اعضای کمیسیون ها
رئیس نائب رئیس منشی عضو عضو
کميسيون برنامه و بودجه و عمران شهری فرشید فقیه شجاعی عباس شمسه کهن سید رضی فلاح چای جواد نجار تمیزکار مهران آزادسرو
کميسيون حقوقی ابراهیم خوشحال ابراهیم مهربان رحیم کشاورز مهران آزادسرو جواد نجار تمیزکار

 

 

کميسيون بدوی ماده 100

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی کميسيون نظام وظيفه سيدرضی­ فلاح­ چای
کميسيون تجديد نظر ماده 100

( قانون شهرداریها )

مهران آزادسرو کميسيون تبصره 5 ماده 96

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی
کميسيون ماده77

( قانون شهرداریها )

عباس شمسه کهن کميسيون ماده 11

( آئین نامه مالی شهرداریها)

مهران آزادسرو
نماينده شورا درکميسيون ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

حسینعلی خدایگانی نماينده شورا در

کميته کارشناسی ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

سيدرضی­ فلاح­ چای
بند 3 ماده 71

( قانون شوراها )

ابراهیم خوشحال بند 8 ماده 71

( قانون شوراها )

ابراهیم خوشحال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.