اعضای کمیسیون های چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در سال ۹۳

 

عنوانکمیسیونهای

متشکله

اعضای کمیسیون ها
کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری مهران آزادسرو جواد نجار تمیزکار سید رضی فلاح چای عباس شمسه کهن فرشید فقیه شجاعی
کمیسیون حقوقی جواد نجار تمیزکار حسینعلی خدایگانی رحیم کشاورز مهران آزادسرو ابراهیم خوشحال
کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ فرشید فقیه شجاعی کمیسیون نظام وظیفه سیدرضی­ فلاح­ چای
کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ عباس شمسه کهن کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ فرشید فقیه شجاعی
کمیسیون ماده ۷۷ عباس شمسه کهن کمیسیون ماده ۱۱ مهران آزادسرو
نماینده شورا درکمیسیون ماده ۵ ابراهیم مهربان نماینده شورا درکمیته کارشناسی ماده ۵ سیدرضی­ فلاح­ چای
بند ۳ ماده ۷۱ سیدرضی­ فلاح­ چای بند ۸ ماده ۷۱ ابراهیم مهربان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.