اعضای کمیسیون های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان درسال 99

 

اعضاء کمیسیون ها عنوان کميسيونهای متشکله
محسن شیخ شعربافان فرداد جنابی آرمان پوریاسری رضا نصرتی فرشید فقیه شجاعی برنامه و بودجه و عمران شهری
فرداد جنابی آرمان پوریاسری رضا نصرتی فرشید فقیه شجاعی حجت طیران حقوقی و فرهنگی و اجتماعی
 
حجت طیران  – فرداد جنابی کمیسیون نظام وظیفه ( اصلی علی البدل ) محسن شیخ شعربافان کميسيون بدوی ماده 100

( قانون شهرداریها )

حجت طیران کميسيون تبصره 5 ماده 96  ( قانون شهرداریها ) آرمان پوریاسری کميسيون تجديد نظر ماده 100
( قانون شهرداریها )
فرشید فقیه شجاعی کميسيون ماده 11( آئین نامه مالی شهرداریها)  رضا نصرتی کميسيون ماده77

( قانون شهرداریها )

فرداد جنابی نماينده شورا درکميته کارشناسی ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

حجت طیران بند 8 ماده 80( قانون شوراها )
 

 

جواد نجار تمیزکار بند 3 ماده 80( قانون شوراها )
 
– نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها : محسن شیخ شعربافان
– نماینده شورا درکمیته فرعی تخصصی مدیریت پسماند شهری و صنعتی شهرداری :  رضا نصرتی
–  نماینده شورا در ماده 244 قانون مالیات های مستقیم ( هیأت حل اختلاف ) : فرشید فقیه شجاعی
–  نماینده شورا در کمیسیون تقویم املاک اداره امور مالیاتی : فرشید فقیه شجاعی
– نماینده شورا در سازمان حمل و نقل ، هیات انظباتی و شورای آن سازمان : جواد نجار تمیزکار
– نماینده شورا در کمیته مشورتی نامگذاری معابر شهری : جواد نجار تمیزکار
– نماینده شورا در کمیته فرعی تخصصی امور آبفا : رضا نصرتی
– نماینده شورا در سازمان آتش نشانی : رضا نصرتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.