جواد نجار تمیزکار :۲۱نفر از مناطق مختلف کشور برای به دست گرفتن سکان شهرداری لاهیجان اعلام آمادگی کرده‌اند جواد نجار تمیزکار :۲۱نفر از مناطق مختلف کشور برای به دست گرفتن سکان شهرداری لاهیجان اعلام آمادگی کرده‌اند
جواد نجار تمیزکار :۲۱نفر از مناطق مختلف کشور برای به دست گرفتن سکان شهرداری لاهیجان اعلام آمادگی کرده‌اند
فراخوان داوطلبان  تصدی سمت شهردار لاهیجان فراخوان داوطلبان تصدی سمت شهردار لاهیجان
فراخوان داوطلبان تصدی سمت شهردار لاهیجان
جواد نجار تمیزکار: با استعفای شهردار لاهیجان مخالفت شد جواد نجار تمیزکار: با استعفای شهردار لاهیجان مخالفت شد
جواد نجار تمیزکار: با استعفای شهردار لاهیجان مخالفت شد
جواد نجار تمیزکار : شهردار لاهیجان استعفا داد جواد نجار تمیزکار : شهردار لاهیجان استعفا داد
جواد نجار تمیزکار : شهردار لاهیجان استعفا داد
تجلیل از استادان و معلمان نمونه در شورای شهر لاهیجان تجلیل از استادان و معلمان نمونه در شورای شهر لاهیجان
تجلیل از استادان و معلمان نمونه در شورای شهر لاهیجان

انتشار: شهر سبز نو