آخرین خبرها
جلسه هم اندیشی اعضای شوراهای شهرهای خراسان جنوبی با مدیریت شهری لاهیجان برگزار شد جلسه هم اندیشی اعضای شوراهای شهرهای خراسان جنوبی با مدیریت شهری لاهیجان برگزار شد
جلسه هم اندیشی اعضای شوراهای شهرهای خراسان جنوبی با مدیریت شهری لاهیجان برگزار شد
گزارش تصویری / افتتاح خانه کشتی لاهیجان با حضور استاندار گیلان گزارش تصویری / افتتاح خانه کشتی لاهیجان با حضور استاندار گیلان
گزارش تصویری / افتتاح خانه کشتی لاهیجان با حضور استاندار گیلان
مهندس فرداد جنابی رئیس شورای شهر لاهیجان : لایحه بودجه به موقع ارائه شد/ از این اقدام شهرداری لاهیجان قدردانی می کنیم مهندس فرداد جنابی رئیس شورای شهر لاهیجان : لایحه بودجه به موقع ارائه شد/ از این اقدام شهرداری لاهیجان قدردانی می کنیم
مهندس فرداد جنابی رئیس شورای شهر لاهیجان : لایحه بودجه به موقع ارائه شد/ از این اقدام شهرداری لاهیجان قدردانی می کنیم
فرداد جنابی : تأکید بر تعیین تکلیف میدان بصیرت سابق /  واقع نگری در خصوص جذب سرمایه گذاران و اجرای پروژه های مربوطه فرداد جنابی : تأکید بر تعیین تکلیف میدان بصیرت سابق / واقع نگری در خصوص جذب سرمایه گذاران و اجرای پروژه های مربوطه
فرداد جنابی : تأکید بر تعیین تکلیف میدان بصیرت سابق / واقع نگری در خصوص جذب سرمایه گذاران و اجرای پروژه های مربوطه
جواد نجار تمیزکار :  فقط گفتن از مشکلات کافی نیست ؛ راهکار عملیاتی بدهیم جواد نجار تمیزکار : فقط گفتن از مشکلات کافی نیست ؛ راهکار عملیاتی بدهیم
جواد نجار تمیزکار : فقط گفتن از مشکلات کافی نیست ؛ راهکار عملیاتی بدهیم

انتشار: شهر سبز نو