آخرین خبرها
نشست مشترک مدیریت شهری لاهیجان با شهرداران استان یزد برگزار شد نشست مشترک مدیریت شهری لاهیجان با شهرداران استان یزد برگزار شد
نشست مشترک مدیریت شهری لاهیجان با شهرداران استان یزد برگزار شد
بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، جلسه شورای شهر با حضور شهردار لاهیجان و مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان  برگزار شد بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، جلسه شورای شهر با حضور شهردار لاهیجان و مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان برگزار شد
بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، جلسه شورای شهر با حضور شهردار لاهیجان و مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان برگزار شد
فرشید فقیه شجاعی : وضع موجود ساختمان های نوساز در مناطق بافت تاریخی ، با ضوابط بافت میراثی مطابقت ندارند فرشید فقیه شجاعی : وضع موجود ساختمان های نوساز در مناطق بافت تاریخی ، با ضوابط بافت میراثی مطابقت ندارند
فرشید فقیه شجاعی : وضع موجود ساختمان های نوساز در مناطق بافت تاریخی ، با ضوابط بافت میراثی مطابقت ندارند
مجموعه شهرداری و مدیریت شهری لاهیجان نشان دادند که برای مدیریت پسماند شهرستان برنامه دارند مجموعه شهرداری و مدیریت شهری لاهیجان نشان دادند که برای مدیریت پسماند شهرستان برنامه دارند
مجموعه شهرداری و مدیریت شهری لاهیجان نشان دادند که برای مدیریت پسماند شهرستان برنامه دارند
جواد نجار تمیزکار :جامعه ای که امنیت نداشته باشد یقیناً نمی تواند جامعه شادی باشد جواد نجار تمیزکار :جامعه ای که امنیت نداشته باشد یقیناً نمی تواند جامعه شادی باشد
جواد نجار تمیزکار :جامعه ای که امنیت نداشته باشد یقیناً نمی تواند جامعه شادی باشد

انتشار: شهر سبز نو