برای دومین سال پیاپی فرداد جنابی رئیس شورا شد برای دومین سال پیاپی فرداد جنابی رئیس شورا شد
برای دومین سال پیاپی فرداد جنابی رئیس شورا شد
سیاست شورا و شهرداری لاهیجان این است که پروژه های سرمایه گذاری مختص افراد خاص نباشد سیاست شورا و شهرداری لاهیجان این است که پروژه های سرمایه گذاری مختص افراد خاص نباشد
سیاست شورا و شهرداری لاهیجان این است که پروژه های سرمایه گذاری مختص افراد خاص نباشد
🎭فراخوان نهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان منتشر شد 🎭 🎭فراخوان نهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان منتشر شد 🎭
🎭فراخوان نهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان منتشر شد 🎭
رییس شورای شهر لاهیجان: کاظمی برای حل مشکل جزیره،زحمت زیادی کشیده است و به زودی حکم صادر می شود / انصافا شهردار در پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان و کارگران شهرداری موفق و با برنامه عمل کرده است رییس شورای شهر لاهیجان: کاظمی برای حل مشکل جزیره،زحمت زیادی کشیده است و به زودی حکم صادر می شود / انصافا شهردار در پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان و کارگران شهرداری موفق و با برنامه عمل کرده است
رییس شورای شهر لاهیجان: کاظمی برای حل مشکل جزیره،زحمت زیادی کشیده است و به زودی حکم صادر می شود / انصافا شهردار در پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان و کارگران شهرداری موفق و با برنامه عمل کرده است
رضا نصرتی : تأکید بر رفع خطر رانش حاشیه رودخانه شهر رضا نصرتی : تأکید بر رفع خطر رانش حاشیه رودخانه شهر
رضا نصرتی : تأکید بر رفع خطر رانش حاشیه رودخانه شهر

انتشار: شهر سبز نو