آخرین خبرها
جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد
جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد
سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد
سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد
همزمان با روز حمل و نقل مراسم تجلیل از رانندگان نمونه حمل و نقل شهری توسط سازمان حمل و نقل همگانی در سالن همایش شهرداری برگزار شد همزمان با روز حمل و نقل مراسم تجلیل از رانندگان نمونه حمل و نقل شهری توسط سازمان حمل و نقل همگانی در سالن همایش شهرداری برگزار شد
همزمان با روز حمل و نقل مراسم تجلیل از رانندگان نمونه حمل و نقل شهری توسط سازمان حمل و نقل همگانی در سالن همایش شهرداری برگزار شد
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از شجاع الدین طایفه  نویسنده، روزنامه نگارو پیشکسوت فعال اجتماعی اهل لاهیجان تجلیل شد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از شجاع الدین طایفه نویسنده، روزنامه نگارو پیشکسوت فعال اجتماعی اهل لاهیجان تجلیل شد
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از شجاع الدین طایفه نویسنده، روزنامه نگارو پیشکسوت فعال اجتماعی اهل لاهیجان تجلیل شد
حمایت اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و جمعی از بزرگان لاهیجان از آرتا خوش صفت برای اعزام به مسابقات جهانی رباتیک تایلند حمایت اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و جمعی از بزرگان لاهیجان از آرتا خوش صفت برای اعزام به مسابقات جهانی رباتیک تایلند
حمایت اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و جمعی از بزرگان لاهیجان از آرتا خوش صفت برای اعزام به مسابقات جهانی رباتیک تایلند

انتشار: شهر سبز نو