بازدید کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لاهیجان از پروژه آسفالت معابر و خیابان های لاهیجان بازدید کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لاهیجان از پروژه آسفالت معابر و خیابان های لاهیجان
بازدید کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لاهیجان از پروژه آسفالت معابر و خیابان های لاهیجان
روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر لاهیجان انتخاب شدند روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر لاهیجان انتخاب شدند
روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر لاهیجان انتخاب شدند
مراسم بزرگداشت روز اورژانس برگزار شد مراسم بزرگداشت روز اورژانس برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز اورژانس برگزار شد
کارمندان نمونه شورا و شهرداری لاهیجان تجلیل شدند کارمندان نمونه شورا و شهرداری لاهیجان تجلیل شدند
کارمندان نمونه شورا و شهرداری لاهیجان تجلیل شدند
یوسف قیامتیون با ۷ رأی اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار لاهیجان شد یوسف قیامتیون با ۷ رأی اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار لاهیجان شد
یوسف قیامتیون با ۷ رأی اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار لاهیجان شد

انتشار: شهر سبز نو