آخرین خبرها
پیام نوروزی مدیریت شهری لاهیجان در آستانه آغاز سال ۱۳۹۸ پیام نوروزی مدیریت شهری لاهیجان در آستانه آغاز سال ۱۳۹۸
پیام نوروزی مدیریت شهری لاهیجان در آستانه آغاز سال ۱۳۹۸
تجلیل فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین و پرسنل شهرداری از دکتر کاظمی شهردار لاهیجان به مناسبت بزرگداشت ۲۵ اسفند روز شهردار تجلیل فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین و پرسنل شهرداری از دکتر کاظمی شهردار لاهیجان به مناسبت بزرگداشت ۲۵ اسفند روز شهردار
تجلیل فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین و پرسنل شهرداری از دکتر کاظمی شهردار لاهیجان به مناسبت بزرگداشت ۲۵ اسفند روز شهردار
جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد
جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با رئیس اوقاف شهرستان و کارشناسان اوقاف و شهرداری لاهیجان برگزار شد
سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد
سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد
همزمان با روز حمل و نقل مراسم تجلیل از رانندگان نمونه حمل و نقل شهری توسط سازمان حمل و نقل همگانی در سالن همایش شهرداری برگزار شد همزمان با روز حمل و نقل مراسم تجلیل از رانندگان نمونه حمل و نقل شهری توسط سازمان حمل و نقل همگانی در سالن همایش شهرداری برگزار شد
همزمان با روز حمل و نقل مراسم تجلیل از رانندگان نمونه حمل و نقل شهری توسط سازمان حمل و نقل همگانی در سالن همایش شهرداری برگزار شد

انتشار: شهر سبز نو